IMG_2115

Dana 25. februara 2016. godine, od 12 do 14 časova, u svečanoj sali Skupštine gradske opštine Novi Beograd, studenti Fakulteta za pravo, javnu upravu i bezbednost Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu, uspešno su izveli simulaciju sednice Skupštine gradske opštine Novi Beograd. U simulaciji Skupštine učestvovali su studenti druge godine studija, koji su s uspehom, u zimskom semestru, slušali predmet Politički sistem i lokalna samouprava kod profesora Neđe Danilovića i Milomira Minića, i asistenta, master pravnika Andrije Blanuše.

Nalazeći se u ulogama rukovodećih organa, odbornika, radnih tela Skupštine, opštinskog Veća i upravnih organa Gradske opštine Novi Beograd, bez tragova treme, u maniru iskusnih političkih radnika, student Jelena Mirković u ulozi predsednika Skupštine, i još 100 studenata druge godine studija, simulirali su uloge organa i tela predstavničke i izvršne grane vlasti na lokalnom nivou. Na taj način su u najboljem svetlu manifestovali saradnju između Univerziteta „Džon Nezbit“ i najveće lokalne samouprave u Srbiji – Gradske opštine Novi Beograd, gde se nalazi sedište Univerziteta i Fakulteta.

Simulacijom sednice Skupštine gradske opštine Novi Beograd, studenti su praktično doživeli i osetili svu složenost funkcionisanja političkog sistema kao organizovane celine sastavljene od političkih institucija, ustanova, organizacija, odnosa i političke kulture na lokalnom, opštinskom nivou.

Simulacionu sednicu posmatrali su aktuelni predsednik, zamenik predsednika i sekretar Skupštine gradske opštine Novi Beograd, rukovodioci organa opštinske uprave i skupštinskih službi, rektor i prorektori Univerziteta „Džon Nezbit“, dekani fakulteta, direktori srednjih škola i profesori fakulteta koji drže predmet Politički sistem na drugim univerzitetima.

Simulaciju sednice Skupštine gradske opštine pratili su brojni predstavnici pisanih i elektronskih medija.

U Beogradu, 25. 2. 2016. godine

Izajavu profesora Neđe Danilovića na Radio Beogradu 202 preuzmite OVDE.

IMG_2157 IMG_2151 IMG_2139 IMG_2129 IMG_2121 IMG_2097 IMG_2093 IMG_2171

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: