II kolokvijum iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE za II grupu ( studenti sa brojem indeksa od 2015/200181 do 2015/200463) umesto u ponedeljak 28.03.2016.godine u 10:30h polagace kolokvijum 29.03.2016. godine u 15h u
sali 5 zbog sastanka studenata prve godine sa Dekanom Fakulteta.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: