Prvi kolokvijum ce se odrzati u utorak u terminu predavanja 08.11.2016.

GRUPE ZA KOLOKVIJUME:
PRVA GRUPA: OD 17H – BROJ INDEKSA 200001-200075
DRUGA GRUPA: OD 18H – BROJ INDEKSA 200076-200147
TREĆA GRUPA: OD 19H – BROJ INDEKSA 200148-200217
ČETVRTA GRUPA: OD 20H – BROJ INDEKSA 200218 I OSTALI BROJEVI INDEKSA

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: