Popravni treceg kolokvijuma je u petak 9.12.2016.
I grupa,17.30 h- br.indeksa do 150
IIgrupa,18.30 h- br.indeksa preko 150

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: