Prvi kolokvijum, ponedeljak 20.feb.2017. sala 5.
Prva grupa u 9.00 sati: broj indeksa do 2016/200150 zaključno;
Druga grupa u 10.15 sati: broj indeksa od 016/200151 i dalje.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: