OKVIRNA Pitanja za 3 Kolokvijum

Termin  za treći kolokvijum je 22. maj sa početkom u 16,oo sati i biće organizovana samo jedna grupa

Rezervni termin za 3. kolokvijum je 29. maj sa početkom u 16,oo sati, a 
termin za popravni 3. kolokvijuma je istog dana sa početkom u 17,oo sati.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: