I kolokvijum ce se odrzati 27.10.2017. u sledecim terminima:
I grupa 14h-studenti sa brojem indeksa 1-35
II grupa 15h-studenti sa brojem undeksa 36-70
III grupa 16h- studenti sa brojem indeksa 71 i dalje

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: