Prvi kolokvijum odrzace se u sredu, 28. februara 2018. godine, prema sledecem rasporedu: prva grupa, u 16h, broj indeksa do 200170, sala 8 druga grupa, u 17h, broj indeksa od 200171 do kraja, sala 8

Prvi kolokvijum ce se odrzati u sali 5,26.2.2018. u sledecim terminima: I grupa 16 h – studenti sa brojem indeksa od 1do 100 II grupa 17h- studenti sa brojem indeksa 101 i dalje III grupa18 h- zaposleni studenti

PRVI KOLOKVIJUM ORGANIZOVANI KRIMINAL

Retorika opšte informacije

Kolokvijumi iz Poslovnog prava odrzace se: I kolokvijum 8.3.2018. Popravni I kolokvijuma 15.3.2018. II kolokvijum 5.4.2018. Popravni II kolokvijuma 26.4.2018. III kolokvijum 17.5.2018. Popravni III kolokvijuma 24.5.2018. Opsti popravni kolokvijum 31.5.2018. Zakljucivanje ocena 7.6.2018 Kolokvijumi ce se odrzavati po sledecem rasporedu: I GRUPA U 17H OD 200001 DO 200150 II GRUPA U 18H OD 200151…

Javne politike -Program predmeta

Ispit iz predmeta ce se odrzati u utorak 30.1.2018. u 16h u sali 9, umesto u 12h kako je ranije rasporedom bilo najvaljeno

Ipsit iz predmeta ce se odrzati u sredu 31.1.2018. u 14h. umesto u cetvrtak 1.2. kao je raasporedom planirano

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: