Ovde možete pogledati ispitna pitanja.

I godina

1. Uvod u pravo ( Ispitna pitanja po knjizi profesora Zivka Kulica), program predmeta

2. Ustavno pravo (po knjizi profesora Miroslava Zivkovica)

3. Osnovi sistema državne uprave

4. Osnovi ekonomije, pitanja i teme za seminarskiuputstvo za seminarski, Plan rada

5. Pravna informatika – materijal za studente, Dnevnik rada

6. Opšta sociologija i sociologija pravanačin ocenjivanjaplan rada

7. Engleski jezik 1- materijal za pripremu ispita

8. Engleski jezik 1 (početni)

9. Ljudska prava, pravila za polaganje ispita

10. Pravo EU, Uputstvo studentima, Dnevnik rada

11. Rimsko pravo

II godina

1.  Politički sistem, Program predmeta i uputstvo za izradu seminarskog rada

2. Upravno pravo 

4. Kancelarijsko poslovanje

5. Građansko i stvarno pravo

6. Engleski jezik 2- materijal za pripremu ispita

7. Engleski jezik 2 (početni) 

8.  Radno pravo

9. Krivično pravo

10. Krivicno procesno pravo

11. Porodično pravo

12. Pravo lokalne samouprave

III godina

1. Medjunarodno javno pravo 2016-17

2. Ljudska prava

3. Socijalna politika, način ocenjivanja

4. Društvene krize i konfliktinačin ocenjivanja

5. Poreski sistem

6. Pravo privrednih prestupa i prekršaja, način ocenjivanja

7. Poslovno pravo

8. Obligaciono pravo

9. Organizovani kriminalplan predavanja

10. Pravo zaštite životne sredineplan predmeta

11. Građansko procesno pravo

12. Sudsko organizaciono pravo

13. Medjunarodni odnosi 2016-17

14. Kriminologijanačin ocenjivanjaplan nastave i kolokvijuma

15. Sistemi drzavne bezbednosti

16. Lokalna samouprava

17. Retorika

18. Pravo bezbednosti, Plan i program rada

19. Ekolosko pravo, Plan i program predmeta

20. Upravljanje projektima, Plan rada, Uputstvo za seminarski, Karton predmeta

21. Medjunarodno krivicno pravo

IV Godina

1. Politički sistem, način ocenjivanja

2. Radno pravo

3. Industrijski odnosi

4. Poreski postupak

5. Ekonomska politikanačin ocenjivanjaplan predmeta, uputstvo za izradu seminarskog radateme za seminarski

6.  Pravo EU, Uputstvo studentima, Dnevnik rada

7. Kriminologijanačin ocenjivanja, plan nastave i kolokvijuma

8. Kriminalistikaplan predavanja

9. Pravo intelektualne svojineUputstvo studentima

10. Analitika u bezbednostiplan predavanja

11. Javne finansije i finansijsko pravo I deo, Plan rada, Teme za seminarski, uputstvo-za-seminarski, Javne finansije i finansijsko pravo II deo

12. Osnovi računovodstva i revizije

13. Međunarodno krivično pravo

14. Porodično i nasledno pravo

15. Javne politike

16. Ekološka bezbednost

17. Bezbednosna analitika, plan nastave, literatura

18. Javna uprava i upravljanje

19. Metodi i tehnike bezbednosnog organizovanja i delovanja

20. Korporativna bezbednost, Plan i program rada

21. Partnerstvo javnog i privatnog sektorauputstvo studentima, dnevnik rada

22. Medjunarodno ratno i humanitarno pravo

23. Lokalni ekonomski razvoj, Uputstvo za seminarski, Karton predmeta

24. Medjunarodno privatno pravo

25. Medjunarodno ratno i humanitarno pravo, Plan rada

Master studije

1.  Javna uprava i upravljanje

Doktorske studije

1. Medjunarodno javno pravo