Popravni prvog kolokvijuma odrzace se u petak, 28. aprila 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 20h do 20.45h, sala 5, broj indeksa do 200210 II grupa, od 21h do 21.45h, sala 5, broj indeksa od 200211 do kraja

Pravo bezbednosti -II kolokvijum popravni

Nadoknada vezbi odrzace se u subotu 22.04.2017. prva grupa u 09h, a druga grupa u 11h.

Drugi kolokvijum odrzace se u ponedeljak, 24. aprila 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 16h do 16.45h, sala 10, broj indeksa do 200130 II grupa, od 17h do 17.45h, sala 10, broj indeksa od 200131 do 200320 III grupa, od 18h do 18.45h, sala 10, broj indeksa od 200321 do kraja

Vezbe iz predmeta ce se u cetvrtak 20.4.2017. odrzati u 10h, u sali 4, umesto u 15h kako je to rasporedom odredjeno

Poravni II kolokvijuma Ekolosko pravo

OBLIGACIJE Upis ocena ce se odrzati 20.04.2017. u 19.45 u kabinetu 23

POSLOVNO PRAVO Upis ocena ce se odrzati 20.04.2017. u 19.45 u kabinetu 23

Popravni prvog kolokvijuma odrzace se 19.04.2017. u 15h. Gradivo koje obuhvata kolokvijum jeste gradivo do Medjunarodnog krivicnog dela.

besednik Treci kolokvijum je 28.4.2017.prema ustaljenom rasporedu grupa

Popravni drugog kolokvijuma i eseja je 24.4.2017. u 14 h

Javne politike vrednovanje-2017

PB model II Popravni drugog kolokvijuma odrzace se u petak, 21. aprila 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 14h do 14.45h, sala 7, broj indeksa do 2014/200180 II grupa, od 15h do 15.45h, sala 7, broj indeksa od 2014/200181 do kraja

Popravni drugog kolokvijuma odrzace se u utorak, 18. aprila 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 17h do 17.45h, sala 7, broj indeksa do 2014/200270 II grupa, od 18h do 18.45h, sala 7, broj indeksa od 2014/200271 do kraja

Javne politike vrednovanje-2017 Popravni ce se odrzati u cetvrtak 30.3.2017 u 16.30, sala 6 Istog dana nece biti odrzana predavanja iz predmeta

Popravni kolokvijum je 31.3.2017 I grupa 17.30 h -studenti sa brojem indeksa od 1 do 300 II grupa 18.30 h – studenti sa brojem indeksa preko 300

Drugi kolokvijum odrzace se u petak, 31. marta 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 14h do 14.45h, sala 7, broj indeksa do 2014/200100 II grupa, od 15h do 15.45h, sala 7, broj indeksa od 2014/200101 do 2014/200270 III grupa, od 16h do 16.45h, sala 7 , broj indeksa od 2014/200271 do kraja

Drugi kolokvijum odrzace se u utorak, 28. marta 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 17h do 17.45h, sala 7, broj indeksa do 200160 II grupa, od 18h do 18.45h, sala 7, broj indeksa od 200161 do 200320 III grupa, od 19h do 19.45h, sala 7 , broj indeksa od 200321 do kraja

Ispit u martovskom ispitnom ce se odrzati u petak 24.3.2017.u 13h, umesto u 12h kako je rasporedom planirano.

Vezbe zakazane za subotu, odlazu se. Nadoknada nastave bice naknadno zakazana.

U cetvrtak 23. marta 2017. nece biti odrzane vezbe zbog opravdane sprecenosti asistenta. Termin nadoknade vezbi bice naknado objavljen.

I kolokvijum ce se odrzati u cetvrtak 23.3.2017. u 16.30, u sali 10. Istog dana nece biti odrzana predavanja u 12h.

Prvi kolokvijum odrzace se u ponedeljak, 20. marta 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 16h do 16.45h, sala 10, broj indeksa do 200130 II grupa, od 17h do 17.45h, sala 10, broj indeksa od 200131 do 200320 III grupa, od 18h do 18.45h, sala 10, broj indeksa od 200321 do kraja

Predavanja predvidjena za subotu 18. mart 2017. godine, odrzace se u 09h, u sali 5, umesto u 14h.

Drustvene krize okvirna pitanja Drugi esej je 20.3.2017. u 12 h( svi studenti) Drugi kolokvijum je 27.3.2017 ( utvrdjen raspored grupa u 12 h i 14.30h)

Drugi kolokvijum se odrzava 24.3.2017. 16 h-studenti sa brojem indeksa od 1 do 295 17.30h- studenti sa brojem indeksa 296 i dalje Radna subota predvidjena za 18.3.2017.nadoknadice se u majskom terminu

Nadoknada od 25.03.2017.godine iz predmeta organizovani kriminal ce biti odrzana u petak 17.03.2017.godine u vremenu od 10,00 do 13,oo casova u sali 5.

Poslovno pravo – rezultati prvog kolokvijuma

Predavanje iz predmeta nece biti odrzana u subotu 11.3.2017. zbog sprecenosti profesora. Termin nadoknade nastave bice naknadno objavljen

U subotu 11. marta 2017. nece biti odrzane vezbe zbog opravdane sprecenosti asistenta. Termin nadoknade vezbi bice naknado objavljen.

Prvi kolokvijum odrzace se 22.03.2017. u 15h. Gradivo koje obuhvata kolokvijum jeste gradivo do Medjunarodnog krivicnog dela.

krize 2017 1 Popravni kolokvijum i esej za studente koji nisu radili je 13.3.2017. u 14.30

U subotu 11.3.2017. nece biti odrzane vezbe iz predmeta. Termin nadoknade vezbi bice nakanadno objavljen.

ret 2017 spisak Popravni kolokvijum je 10.3.2017. u 18.30 h

Popravni prvog kolokvijuma odrzace se u petak, 10. marta 2017., prema sledecem rasporedu: I grupa, od 14h do 14.45h, sala 7, broj indeksa do 2014/200180 II grupa, od 15h do 15.45h, sala 7, broj indeksa od 2014/200181 do kraja

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: